CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với https://manafood.vn. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ trên trang web này Thông Báo Chính Sách này giải thích:

Loại thông tin cá nhân của bạn được https://manafood.vn xử lý .

Cách thức https://manafood.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích https://manafood.vn thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

Các bên thứ ba mà https://manafood.vn có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.

Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.

Cách thức https://manafood.vn giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ của https://manafood.vn . Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của https://manafood.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của https://manafood.vn sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

1.THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi đăng ký Dịch vụ của https://manafood.vn

Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ của https://manafood.vn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bất cứ thông tin cá nhân nào do https://manafood.vn yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để https://manafood.vn xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, https://manafood.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.

Khi bạn truy cập các Dịch vụ của https://manafood.vn

Khi bạn truy cập bất https://manafood.vn, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiệt bị truy cập khác.

https://manafood.vn có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.

Cookies cho phép https://manafood.vn lưu lại các trạng thái dữ liệu của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau.

Bạn có thể gỡ bỏ Cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt Internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt Internet của bạn không chấp nhập cookies.

https://manafood.vn cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép https://manafood.vn đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích https://manafood.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:

Xác định danh tính của bạn.

Đánh giá và/hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn.

Cung cấp một trong các Dịch vụ của https://manafood.vn mà bạn đã yêu cầu.

Điều hành và quản lý các Dịch vụ của https://manafood.vn đã cung cấp cho bạn.

Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của https://manafood.vn.

Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ của https://manafood.vn.

Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ của https://manafood.vn.

Duy trì và phát triển các Dịch vụ của https://manafood.vn..

Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, https://manafood.vn có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn:

– Các Dịch vụ khác của https://manafood.vn

– Các dịch vụ của các bên thứ ba mà https://manafood.vn thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.

Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web https://manafood.vn và/hoặc các thông tin Dịch vụ của https://manafood.vn.

Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng các Dịch vụ của https://manafood.vn.

3. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

Các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký và khai báo được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu https://manafood.vn. Bạn có thể tự điều chỉnh, thay đổi các thông tin này trong hồ sơ cá nhân của bạn.

4. LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể xem lại thông tin cá nhân trong hồ sơ cá nhân của bạn.

Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó https://manafood.vn sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu.

5. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

https://manafood.vn sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, https://manafood.vn, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của https://manafood.vn có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và Nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

https://manafood.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. https://manafood.vn có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.

Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

7. NHỮNG BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân đề cập ở trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các Dịch vụ của https://manafood.vn và bạn đến các cơ hội phù hợp:

Các đối tác chiến lược làm việc với https://manafood.vn để cung cấp một trong các Dịch vụ của https://manafood.vn.

Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.

https://manafood.vn không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích .

8. NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Bạn có trách nhiệm cung cấp cho https://manafood.vn các thông tin của bạn một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất khi sử dụng dịch vụ https://manafood.vn.

Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho https://manafood.vn mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc đại lý, ctv). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho https://manafood.vn, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

9. CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGOÀI PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

https://manafood.vn có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi địa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần của một trong các Dịch vụ của https://manafood.vn.

10. CÁC TRANG LIÊN KẾT

Các trang web thuộc https://manafood.vn có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. https://manafood.vn không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có).

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó.

Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.

Bạn có thể truy cập vào trang của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ đăng nhập như là Facebook Connect. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email để nhập trước vào mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cung cấp cho bạn các tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này trên trang hồ sơ cá nhân của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.

Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như các widget và nút like/share/comment Facebook, hoặc các chương trình tương tác mini chạy trên trang web của chúng tôi. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi, và có thể cài đặt cookies để kích hoạt các Tính năng hoạt động tốt. Các Tính năng Truyền thông Xã hội và các widget được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc cung cấp trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với những Tính năng này được quản lý bởi chính sách bảo mật của bên cung cấp.

11. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Khi sử dụng các Dịch vụ của https://manafood.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như trên.

12. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

https://manafood.vn không chủ định thu thập về thông tin trẻ em dưới 13 tuổi. Vì vậy nếu bạn <13 tuổi vui lòng không dùng dịch vụ https://manafood.vn, và chúng tôi biết được cũng sẽ từ chối không chấp nhận.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật “https://manafood.vn” này, vui lòng gửi email tới địa chỉ manafood@gmail.com để được giải đáp nhanh nhất.